ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥΣ

Εν αρχή είναι η Εικόνα, όχι ο Λόγος. Ο Λόγος έρχεται μετά – αν έρθει κι όσο έρθει. Η Εικόνα είναι ό,τι γνωρίζει εξαρχής ο άνθρωπος, είναι ο Κόσμος με την αρχαιοελληνική έννοια, ο Λόγος είναι το ζητούμενο που θα τον ερμηνεύσει και, ίσως, θα τον αλλάξει σε κάποιο βαθμό, ώστε να γίνει περιβάλλον του ανθρώπου, ζεστή φωλιά κι όχι εχθρός ή καταλύτης. Οι θρησκείες, οι ιδεαλιστικές μεταφυσικές, οι τρομακτικές πλάνες που αναδύονται μες από την άβυσσο της ανθρώπινης φύσης και την τραβάνε ξανά στον πρωτογονισμό, θεωρούν ότι ο Λόγος προηγείται της Εικόνας. Πρόκειται σαφώς περί σφάλματος που ακόμα σήμερα δολοφονεί την ανθρωπότητα.

Εικόνα και Λόγος, λοιπόν, με ό,τι μπορεί να προσπορίσει η συναντίληψη συνείδησης και μορφής και η αγάπη για τον άνθρωπο.