Κριτικές για το έργο του Σπύρου Καρυδάκη

 

 

Με βάση την πίστη μου στην Κριτική (με κεφαλαίο Κ), κι επειδή αρκετά από τα κείμενα που αφορούν τη δουλειά μου δεν εμφανίζονται στο διαδίκτυο, διάλεξα εκείνα που με δίδαξαν κάτι, οτιδήποτε θετικό, και τα παρουσιάζω εδώ. Ακόμα και μερικά πολύ μικρά σημειώματα: κι αυτά συνείργησαν στον σχηματισμό από μέρους μου της εικόνας για το πώς αντιμετωπίζει κανείς μια λογοτεχνία σαν τη δική μου και με βοήθησαν λίγο ή περισσότερο στην αργή κι επίμοχθη όσο κι επίπονη διαμόρφωση του λογοτεχνικού μου βλέμματος – μια διαδικασία που ποτέ δεν σταμάτησε από την εφηβεία μου ως τώρα, και που ελπίζω ότι ποτέ δεν θα σταματήσει. Γιατί διαμορφωμένος λογοτεχνικός τρόπος σημαίνει πνευματικά αδρανής δημιουργός .