Ο συγγραφέας δεν έχει επιστημονική ιδιότητα στον χώρο της βιολογίας. Το Ανθολόγιό του όπως και οι σχετικές φωτογραφικές και ταξινομικές Περί φύσεως παραθέσεις του οφείλονται σε ένα από τα (πολλά ευτυχώς) πάθη του: την αγάπη για τη φύση, κυρίως για τον μεγάλο κόσμο της χλωρίδας και τα πολιτισμικά ή ανθρωπολογικά παρεπόμενά του. Γι’ αυτό δεν γνωρίζει τα επιστημονικά ονόματα κάποιων ειδών απ’ αυτά που έχει φωτογραφήσει και παρατίθενται εδώ, ενώ σε άλλα έχει κάνει λάθη. Η χαρά της εύρεσης και η απόλαυση της μορφής, όμως, πιστεύει ότι μπορούν να μεταδοθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο θεατή.