ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
FAMILY – INDEX

 

DICOTYLEDONAE  – ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ
MONOCOTYLEDONAE – ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ
BRYOPHYTA (ΒΡΥΑ) – MARCHANTIOPHYTA (ΛΕΙΧΗΝΕΣ) – POLYPODIOPSIDA (ΦΤΕΡΕΣ)

Acanthaceae
Agavaceae
Alismataceae
Alliaceae
Amaryllidaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Araceae
Araliaceae
Aristolochiaceae
Asparagaceae
Asphodelaceae
Aspleniaceae
Berberidaceae
Betulaceae
Boraginaceae
Bryophyta [βρύα]
Cactaceae
Cannabaceae
Caesalpiniaceae
Campanulaceae
Capparaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae
Colchicaceae
Compositae (Asteraceae) A [ευπατορία]
Compositae (Asteraceae) B [μαργαρίτες]
Compositae (Asteraceae) C [αγκάθια]
Compositae (Asteraceae) D [αχίλλειες]
Compositae (Asteraceae) E [ελίχρυσα]
Compositae (Asteraceae) F [ραδίκια]
Convolvulaceae
Crassulaceae
Cruciferae
Cucurbitaceae
Cupressaceae
Cyperaceae
Dioscoreaceae
Dipsacaceae
Dryopteridaceae
Elaeagnaceae
Ephedraceae
Equisetaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Fagaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Gesneriaceae
Globulariaceae
Guttiferae
Hypolepidaceae
Hyacinthaceae
Iridaceae
Junglandaceae
Juncaceae
Lamiaceae
Lauraceae
Leguminosae
Liliaceae
Linaceae
Loranthaceae
Lythraceae
Malvaceae
Marchantiophyta [λειχήνες]
Melanthiaceae
Moraceae
Morinaceae
Myrtaceae
Oleaceae
Onagraceae
Orchidaceae
Orobanchaceae
Oxalidaceae
Paeoniaceae
Papaveraceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Platanaceae
Plumbaginaceae
Poaceae (Gramineae)
Polygalaceae
Polygonaceae
Polypodiaceae
Portulacaceae
Primulaceae
Pteridaceae
Punicaceae
Pyrolaceae
Rafflesiaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Salicaceae
Santalaceae
Sapindaceae
Saxifragaceae
Scrophulariaceae
Smilaceae
Solanaceae
Styracaceae
Tamaricaceae
Taxaceae 
Thymeleaceae
Typhaceae
Ulmaceae
Umbelliferae
Urticaceae
Valerianaceae
Verbenaceae
Veronicaceae
Violaceae
Zygophylaceae

 

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
FAMILY & TAXA – INDEX

Εύρεση μόνο κατ’ οικογένεια κι όχι κατ’ είδος

 

Acanthaceae

Acanthus mollis (Dallap.)
Acanthus spinosus (L.)

Agavaceae

Agave americana (L.)
Agave americana var. marginata (Trel.)

Alismataceae

Alisma plantago-aquatica (L.)

Alliaceae

Allium amethystinum (Tausch)
Allium ampeloprasum (L.)
Allium heldreichii (Boiss.)
Allium neapolitanum (Cyr.)
Allium nigrum (L.)
Allium subhirsutum (L.)

Amaryllidaceae

Galanthus reginae olgae (Orphan.) ssp. reginae olgae
Narcissus poeticus (L.)
Narcissus serotinus (L.)
Sternbergia colchiciflora (Wald. & Kit.)
Sternbergia lutea (L.)

Anacardiaceae

Cotinus coggygria (Scop.)
Pistacia lentiscus (L.)
Pistacia terebinthus (L.)

Apocynaceae

Nerium oleander (L.)
Vinca herbacea (W. & K.)
Vinca major (L.)
Vincetoxicum hirundinaria (Medik.) [Asclepias v. (L.)]

Araceae

Arisarum vulgare (Targ.-Tozz.)
Arum alpinum (Schott & Kotschy)
Arum italicum (Schott)
Arum maculatum (L.)
Biarum rhopalospadix (K. Koch)
Biarum tenuifolium (Schott.)
Dracunculus vulgaris (Schott)

Araliaceae

Hedera helix (L.)

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda (L.)
Aristolochia clematitis (L.)

Asparagaceae

Anthericum liliago (L.)
Asparagus acutifolius (L.)
Asparagus aphyllus (L.)
Convallaria majalis (L.)
Polygonatum multiflorum (L.)
Ruscus aculeatus (L.)
Ruscus hypoglossum (L.)

Asphodelaceae

Aloe vera (L.)
Asphodeline liburnica (Scop.)
Asphodeline lutea (L.)
Asphodelus aestivus (Brot.)
Asphodelus fistulosus (L.)

Aspleniaceae

Asplenium ceterach (L.) [Ceterach officinarum (Willd.)]
Asplenium onopteris (L.)
Asplenium Ruta-muraria (L.)
Asplenium scolopendrium (L.) ssp. scolopendrium [Phyllitis s. (L.)]
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens (D.E. Mey)
Asplenium viride (Huds.)
Cystopteris alpina (Lam.)

Berberidaceae

Berberis cretica (L.)

Betulaceae

Alnus glutinosa (L.) ssp. glutinosa
Coryllus avellana (L.)
Ostrya carpinifolia (Scop.)

Boraginaceae

Alcanna graeca (Boiss. & Spruner)
Alkanna graeca (L.) ssp. baeotica (DC.)
Alkanna graeca ssp. methanea (Haus.)
Alcanna orientalis (L.)
Alcanna tinctoria (L.)
Anchusa azurea (Mill.) [Anchusa italica (Retz)]
Anchusa undulata (Lam.) [Anchusa hybrida]
Anchusa variegata (L.)
Borago officinalis (L.)
Buglossoides arvensis (L.)
Buglossoides arvensis ssp. sibthorpianum (Gries.)
Cerinthe major (L.)
Cerinthe minor (L.)
Cynoglossum columnae (Ten.)
Cynoglossum creticum (Mill.)
Cynoglossum officinale (L.)
Echium arenarium (Guss.)
Echium italicum (L.)
Echium plantagineum (L.)
Echium vulgare ssp. pustulatum (Sm.)
Heliotropium europaeum (L.)
Heliotropium hirsutissimum (Grauer)
Myosotis alpestris (F.M. Schmidt)
Myosotis alpestris ssp. suaveolens (Willd.)
Myosotis palustris (L.) [Myosotis scorpioides]
Myosotis refracta (Boisss.) ssp. refracta
Neatostema apulum (L.)
Onosma erecta (Sm.) ssp. erecta
Onosma frutescens (Lam.)
Onosma leptanthum (Held.)
Symphytum bulbosum (Schimp.)

Bryophyta [βρύα]

Cactaceae

Opuntia ficus indica [O. ficus-barbarica (A. Berg.)]

Caesalpiniaceae

Ceratonia siliqua (L.)
Cercis siliquastrum (L.)

Campanulaceae

Asyneuma canescens (Wald & Kit.)
Asyneuma limonifolium (L.)
Asyneuma pilcheri (Vis.)
Campanula aizoon (Boiss. & Heldr.)
Campanula celsii (A. D.C.)
Campanula celsii ssp. parnesia (A. D.C.)
Campanula drabifolia (Sibthr. & Sm.)
Campanula glomerata (L.)
Campanula graminifolius (L.)
Campanula latifolia (L.)
Campanula lingulata (Wald. & Kit.)
Campanula oreadum (Boiss. & Heldr.)
Campanula persicifolia (L.)
Campanula radicosa (Bory & Chaub.)
Campanula ramosissima (Sibthr. & Smith)
Campanula rapunculus (L.)
Campanula rotundifolia (L. F. Alba)
Campanula rupestris (Sibthr. & Smith)
Campanula scheuchzeri (D. Villars)
Campanula spatulata (Sibth & Sm.)
Campanula topaliana (Beauv.)
Campanula versicolor (Sibth.)
Legousia pentagonia (L.)

Cannabaceae

Celtis australis (L.)

Capparaceae

Capparis ovata (Desf.)
Capparis spinosa (L.)

Caprifoliaceae

Lonicera etrusca (Santi)
Lonicera implexa (Aiton)
Sambucus ebulus (L.)
Sambucus nigra (L.)
Viburnum tinus (L.)

Caryophyllaceae

Bolanthus graecus (Schreb.)
Cerastium candidissimum (Correns.)
Cerastium cerastoides (L.)
Cerastium theophrasti (Mer. & Strid)
Dianthus biflorus (S. & S.)
Dianthus corymbosus (Sm.)
Dianthus cruentus (Griseb.)
Dianthus diffusus (Sm. in Sibth. & Sm.)
Dianthus giganteus (L.)
Dianthus gracilis (Sm.) ssp. gracilis
Dianthus haematocalyx (Boiss. & Heldr.)
Dianthus integer ssp. minutiflorus (Halácsy)
Dianthus serratifolius (Sm.)
Dianthus sylvestris (Wulfen)
Dianthus tymphresteus (Boiss. & Spruner)
Drypis spinosa (L.)
Lomelosia argentea (L.)
Lychnis coronaria (L.) [Silene coronaria (L.)]
Minuartia pseudosaxifraga (Matt.)
Minuartia stellata (Mair.) ssp. stellata
Minuartia verna (Boiss. & Sprun.)
Minuartia verna [ssp. attica] (Boiss. & Spruner)
Moehringia ciliata (Scop.)
Paronychia macrosepala (Boiss.)
Petrorhagia velutina (Guss.)
Saponaria bellidifolia (Sm.)
Saponaria hausknechtii (Simmler)
Saponaria officinalis (L.)
Scleranthus perennis (L.)
Silene bellidifolia (Jacq.)
Silene chromodonta (Boiss. & Reuter)
Silene colorata (Poir.)
Silene conica (L.)
Silene cretica (L.)
Silene gallica (L.)
Silene gigantea (L.)
Silene graeca (Boiss. & Sprun.)
Silene integripetala (Bory & Chaub.)
Silene nutans (L.)
Silene oligantha ssp. parnesia (Greuter)
Silene parnassica (Boiss. & Spruner)
Silene saxifraga (L.)
Silene vulgaris (Moench)
Stellaria holostea (L.)
Stellaria media (L.)
Stellaria pallida (Dumort.) [S. media ssp. apetala (Auct.)]

Cistaceae

Cistus Creticus (L.) [C. incanus]
Cistus parviflorus (Lam.)
Cistus salvifolius (L.)
Fumana thymifolia (L.)
Helianthemum apeninnum (Boiss. & Heldr.)
Helianthemum hymetticum (Boiss. & Heldr.)
Helianthemum oelandicum ssp. alpestre (Jacq.)
Tuberaria guttata (L.)

Colchicaceae

Colchicum bivonae (Guss.)
Colchicum lingulatum (Boiss. & Spruner)
Colchicum macrophyllum (B.L. Burtt)

Compositae (Asteraceae) A [ευπατορία]

Eupatoria cannabium (L.)

Compositae (Asteraceae) B [μαργαρίτες]

Anacyclus clavatus (Desf.)
Anthemis chia (L.)
Artemisia absinthium (L.)
Artemisia dracunculus (L.)
Bellis perennis (L.)
Calendula arvensis (L.)
Chamaemelum mixtum (L.)
Chrysanthemum coronarium (L.)
Chrysanthemum corymbosum (L.)
Chrysanthemum segetum (L.)
Doronicum columnae (Tenore)
Doronicum grandiflorum (Lam.)
Erigeron alpinus (L.)
Inula oculus christi (L.)
Inula verbascifolia (Willd.)
Inula viscosa (L.)
Matricaria chamomilla (L.)
Pallenis spinosa (L.)
Phagnalon graecum (Bois. & Heldr.)
Phagnalon rupestre (L.)
Pulicaria dysenterica (L.)
Senecio fuchsii (C.C. Gmelin) [S. ovatus (Gaerth & Al.)]
Senecio squalidus (Wald. & Kit.)
Senecio vulgaris (L.)
Solidago virgaurea (L.)
Tussilago farfara (L.)

Compositae (Asteraceae) C [αγκάθια]

Arctium lappa (L.)
Atractylis cancellata (L.)
Atractylis gummifera [Carlina gummifera] (L.)
Carduncellus caeruleus (C. Presl)
Carduus macrocephalus (Desf.)
Carduus pycnocephalus (L.)
Carlina acanthifolia (All.)
Carlina corymbosa [graeca] (Boiss.)
Carlina vulgaris (L.) [C. acanthophylla (Hauskn.)]
Carthamus lanatus (L.)
Carthamus leucocaulus (Sipth. & Smith)
Centaurea attica (Nyman)
Centaurea calcitrapa (L.)
Centaurea diffusa (Lam.)
Centaurea iberica (Trevir. & Spreng.)
Centaurea maculosa (Lam.)
Centaurea nervosa (Willd.)
Centaurea pindicola (Griseb.)
Centaurea raphanina (Sibth. & Smith)
Centaurea salonitana (Vis.)
Centaurea solstitialis (L.)
Centaurea triumfetti [C. cana] (All.)
Cirsium eriophorum (L.)
Cirsium vulgare (Savi)
Crupina crupinastrum (Moris)
Crupina vulgaris (Pers. ex Cass.)
Cynara cardunculus (L.)
Echinops ritro (L.)
Echinops spinosissimus (Turra)
Galactites tomentosa (Moench)
Jurinea mollis (L.)
Notobasis syriaca (L.)
Onopordum illyricum (Boiss.)
Onopordum tauricum (Willd.)
Picnomon acarna (L.)
Ptilostemon chamaepeuce (L.)
Scolymus hispanicus (L.)
Silybum marianum (L.)
Staehelina uniflosculosa (Sm.)
Xanthium spinosum (L.)

Compositae (Asteraceae) D [αχίλλειες]

Achillea abrotanoides (Vis.)
Achillea ageratifolia (Sibth. & Smith) [ssp. aizoon (Griseb.)]
Achillea ambrosiaca (Boiss. & Heldr.) [ssp. olympica (Heimerl)
Achillea coarctata (Poiret)
Achillea millefolium (L.)
Achillea umbellata (S. & S.)

Compositae (Asteraceae) E [ελίχρυσα]

Helichrysum italicum (Roth)

Compositae (Asteraceae) F [ραδίκια]

Cichorium intybus (L.)
Cichorium spinosum (L.)

Crepis albida (Villars)
Crepis bocconi (P. D. Sell) [C. montana]
Crepis rubra (L.)
Hieracium lanatum (Vill.)
Hieracium villosum (Jacq.)
Hyoseris scabra (L.)
lactuca intricata (Boiss.)
Lactuca viminea (L.)
Lactura muralis (L.) [Mycelis m. (Dumort)]
Picris hieracioides (L.)
Prenanthes purpurea (L.)
Scortzonera crocifolia (Sibthr. & Sm.)
Scorzonera cretica (L.)
Sonchus arvensis (L.)
Sonchus oleraceus (L.)
Steptorhamphus tuberosus (Grossh.)
Taraxacum officinale (L.)
Tragopodon hybridus (L.)
Tragopodon porrifolius (L.)
Tragopogon pratensis (L.)

Convolvulaceae

Calystegia sepium (L.)
Convolvulus arvensis (L.)
Convolvulus cantabrica (L.)
Convolvulus elegantissimus (Mill.)
Convolvulus lineatus (L.)
Cuscuta europaea (L.)

Crassulaceae

Sedum album (L.)
Sedum caespitosum Cav.)
Sedum littoreum (Guss.)
Sedum ochroleucum (Ch. in Vill.)
Sedum reflexum (L.)
Sedum rubens (L.)
Sedum sartorianum (Boiss.) [S. Urvillei (DC.)
Sedum tuberiferum (St. & Stef.)
Sempervivum marmoreum (Gris.)
Umbilicus horizontalis (Guss.
Umbilicus parviflorus (Desf.)
Umplicus rupestris (Salisb.)

Cruciferae

Aethionema saxatile (L.) ssp. creticum
Aethionema saxatile (L.) ssp. saxatile
Alyssoides utriculata (L.)
Alyssum montanum (L.)
Alyssum saxatile (L.) [Aurinia saxatilis]
Arabis verna (L.)
Aubrieta deltoidea (D. C.)
Aubrieta glabrescens (Turrill)
Aubrieta gracilis (Spr. in Boiss.)
Biscutella didyma (L.)
Borornmuellera tymphaea (Hauskn.)
Capsella bursa-pastoris (L.)
Cardamine carnosa (Wald. & Kit.)
Cardaria draba (L.)
Clypeola jonthlaspi (L.)
Draba aizoides (L.)
Draba tomentosa (Clairv.)
Eruca versicaria (L.)
Hirschfeldia incana (L.) [Sinapis i. (L.)]
Iberis saxatilis (L.)
Iberis sempervirens (L.)
Kernera saxatilis (L.)
Matthiola fruticulosa (L.) [ssp. valesiaca (Gay ex Gaud.)]
Matthiola sinuata (L.)
Nasturtium officinale (R. BR.)
Neslia paniculata [L.)
Sinapis alba (L.)
Thlaspi kerneri (Huter) [T. alpestre (Jacq.)]
Thlaspi rotundifolium (L.)

Cucurbitaceae

Bryonia dioica (L)
Ecballium elaterium (Rich.)

Cupressaceae

Cupressus sempervirens (L.)
Juniperus oxycedrus (L.)
Juniperus phoenicea (L.)
Tetraclinis articulata (Vahl.) [Tuja a. (Vahl.)]

Cyperaceae

Cyperus longus (L.)

Dioscoreaceae

Tamus communis (L.)

Dipsacaceae

Dipsacus fullonum (L.) [D. sylvestris (Huds.)]
Knautia integrifolia (L.)
Knautia orientalis (L.)
Pterocephalus perennis (Coulter)
Pterocephalus plumosus (L.)
Scabiosa atropurpurea (L.)
Scabiosa columbaria (L.)
Scabiosa hymettica (Boiss. & Sprun.) [Lomelosia h.]
Scabiosa maritima (L.)
Scabiosa ochroleuca (L.)
Scabiosa silvatica (L.)
Scabiosa webbiana (D. Don)

Dryopteridaceae

Dryopteris expansa (C. Presl)
Polystichum aculeatum (L.)
Polystichum lonchitis (L.)
Polystichum setiferum (Forssk.)

Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia (L.)

Ephedraceae

Ephedra distachya (L.) ssp. distachya
Ephedra fragilis ssp. cambylopoda (C.A. Meyer)

Equisetaceae

Equisetum silvaticum (L.)
Equisetum telmateia (Ehrh.)

Ericaceae

Arbutus andrachne (L.)
Arbutus unedo (L.)
Erica arborea (L.)
Erica manipuliflora (Salisb.)

Euphorbiaceae

Chrozophora tinctoria (L.)
Euphorbia acanthothamnos (Helpr. & Sart. ex Boiss.)
Euphorbia capitulata (Reic.)
Euphorbia chamaesyce (L.)
Euphorbia characias (L.)
Euphorbia dendroides (L.)
Euphorbia helioskopia (L.)
Euphorbia myrsinites (L.)
Euphorbia rigida (Bieb.) [E. biglandulosa (Desf.)]
Mercurialis annua (L.)

Fagaceae

Castanea sativa (Mill.)
Fagus sylvatica ssp. moesiaca (K.Malý) [F. taurica (Popl.)]
Quercus coccifera (L.)
Quercus ilex (L.)
Quercus pudescens (Willd)

Gentianaceae

Blackstonia perfoliata (L.)
Centaurium erythraea (Rafn.)
Centaurium pulchellum (Swartz)
Centaurium tenuifolium (Hoffl & Link)
Gentiana lutea (L.)
Gentiana verna (L.)

Geraniaceae

Geranium cicutarium (L.)
Geranium dissectum (L.)
Geranium lucidum (L.)
Geranium macrorrhizum (L.)
Geranium molle (L.)
Geranium moschatum (L.)
Geranium peloponnesiacum (Boiss.)
Geranium robertianum (L.)
Geranium sanguineum (L.)
Geranium subcaulescens (L’Hér. ex DC.)
Geranium sylvaticum (L.)
Geranium tuberosum (L.)
Geranium versikolor (L.) [G. striatum (L.)]

Gesneriaceae

Jankaea heldreichii (Boiss.)

Globulariaceae

Globularia alypum (L.)
Globularia cordifolia (L.)

Guttiferae

Hypericum aegypticum (L.)
Hypericum empertifolium (Willd.)
Hypericum olympicum (L.)
Hypericum perforatum (L.)

Hyacinthaceae

Bellevalia dubia (Guss.) [ssp. boissieri (Freyn)]
Brimeura fastigiata (Viv.) [Hyacinthus pouzolzii (Gay)]
Muscari commutatum (Guss.)
Muscari comosum (Mill.)
Muscari neglectum (Guss. ex Ten.) [M. racemosum]
Ornithogalum atticum (Boiss.)
Ornithogalum narbonense (L.) [O. pyramidale]
Ornithogalum nutans (L.)
Scilla autumnalis (L.)
Scilla bifolia (L.)
Scilla messeniaca (Boiss.)

Hypolepidaceae

Pteridium aquilinum (L.)

Iridaceae

Crocus chrysanthus (Herb.)
Crocus olivierii (Gay)
Crocus sieberi (Gay) [ssp. atticus (Boiss. & Orph.)]
Gladiolus illyricus (Koch)
Gladiolus italicus (Mill.)
Gynandriris sisyrinchium (L.)
Iris albicans (Lange)
Iris attica (Boiss. & Heldr.)
Iris sintenisii (Jan.)
Iris tuberosa (L.) [Hermodactylus tuberosus (L.)]
Iris unguicularis ssp. carica (Wern. Schulze)
Romulea bulbocodium (L.)
Romulea linaresii ssp. graeca (Bég.)

Juglandaceae

Juglans nigra (L.)
Juglans regia (L.)

Juncaceae

Juncus effusus (L.) ssp. effusus
Juncus thomasii (Ten.)
Luzula nodulosa (Mey.)

Lamiaceae

Acinos graveolens (M. Bieb.)
Ajuga chamaepitys ssp. chia (Schreb.)
Ajuga pyramidalis (L.)
Ballota acetabulosa (L.)
Calamintha grandiflora (L.)
Clinopodium vulgare (L.)
Clinopodium vulgare ssp. orientale (Both.)
Lamium amplexicaule (L.)
Lamium bifium (Cyr.)
Lamium garganicum (L.)
Lamium garganicum ssp. pictum (Boiss. & Held.)
Lamium garganicum ssp. striatum (Sm.)
Lamium maculatum (L.)
Lamium moschatum (Mill.)
Lavandula stoechas (L.)
Marrubium thessalum (Boiss. & Held.)
Marrubium velutinum (Sm.)
Melitis melissophyllum [ssp. albida] (Guss.)
Mentha longifolia ssp. typhoides (Briq.)
Mentha pulegium (L.)
Mentha spicata ssp. condensata (Briq.)
Micromeria graeca (L.)
Micromeria juliana (L.)
Nepeta argolica (Bory & Chaub.)
Nepeta nuda (L.)
Nepeta parnassica (Held. & Sart.)
Origanum heracleoticum (L.)
Origanum onites (L.)
Origanum vulgare (L.)
Phlomis fruticosa (L.)
Phlomis herba-venti (L.)
Prasium majius (L.)
Prunella grandiflora (L.)
Prunella laciniata (L.)
Prunella vulgaris (L.)
Salvia argentea (L.)
Salvia candidissima ssp. occidentalis (Hedge)
Salvia pomifera (L.)
Salvia ringens (Sibthrop & Smith)
Salvia sclarea (L.)
Salvia triloba (L.) [S. fruticosa (Millet)]
Salvia verbenacea (L.)
Satureja alpina (L.) ssp. meriodionalis [Acinos alpinus (L.)]
Satureja alpina (L.) ssp. majoranifolius
Satureja calamintha (L.) [C. nepeta (Savi) ssp. glandulosa]
Satureja hellenica (Heldr. ex Hal.)
Satureja spinosa (L.)
Satureja thymbra (L.)
Satureja vulgaris (L.) [Clinopodium vulgare]
Scutellaria alpina (L.)
Scutellaria orientalis ssp. alpina (Boiss.)
Scutellaria rubicunda (J.W. Horn.)
Sideritis cladestina (Bory & Chaub.)
Sideritis euboea (Held.)
Sideritis perfoliata (L.)
Sideritis raeseri (Boiss. & Held.)
Sideritis raeseri ssp. attica (Held.)
Sideritis scardica (Gris.)
Stachys alopecuros (L.)
Stachys candida (Bory & Chaub.)
Stachys cretica (L.)
Stachys germanica (L.) ssp. germanica
Stachys germanica ssp. heldreichii (Boiss.)
Stachys graeca (Boiss. & Heldr.)
Stachys plumosa (Gris.)
Stachys spinulosa (Sm.)
Stachys spruneri (Boiss.)
Stachys tetragona (Boiss. & Kotschy)
Stachys tymphaea (Held. ex Hal.)
Teucrium chamaedris (L.)
Teucrium divaricatum (Sieber ex Heldr.) [T. graecum]
Teucrium fruticans (L.)
Teucrium montanum (L.)
Teucrium polium (L.)
Thymus capitatus (L.)
Thymus leucotrichus (Hal.)
Thymus serpyllum (L.)
Vitex agnus-castus (L.)

Lauraceae

Laurus nobilis (L.)

Leguminosae

Anagyris foetida (L.)
Anthyllis tetraphylla (L.) [Tripodion tetrphyllum]
Anthyllis vulneraria (L.)
Astragalus angustifolius (Lam.)
Astragalus atticus (Haussk.), A. mnspessulanus (L.)
Astragalus exscapus (L.)
Astragalus glycyphyllos (L.)
Astragalus sempervirens (Lam.) ssp. cephalonicus (C. Presl.)
Calicotme villosa (Poir.)
Colutea arborescens (L.)
Coronilla scorpioides (L.)
Coronilla valentina ssp. glauca (L.)
Coronilla varia (L.)
Dorycnium hirsutum (L.)
Ebenus sibthorpii (Dc.)
Genista acanthoclada (Dc.)
Genista radiata (L.)
Hedysarum coronarium (L.)
Hippocrepis comosa (L.)
Lathyrus aphaca (L.)
Lathyrus digitatus (M. Bieb.)
Lathyrus grandiflorus (Sibth. & Smith)
Lathyrus laxiflorus (Desf.) [Orobus l. (Desf.), O. hirsutus (L.)]
Lathyrus ochrus (L.)
Lathyrus tuberosus (L.)
Lathyrus vernus (L.)
Lotus cornicatus (L.)
Lotus glareosus (Boiss. & Reut.)
Medicago arborea (L.)
Medicago minima (L.)
Meliotus albus (Descr.) M. vulgaris (L.)
Meliotus messanensis (L.)
Meliotus officinalis (L.)
Onobrychis montana (DC.) ssp. macrocarpa (Strid)
Onobrychis viciifolia (Scop.)
Ononis cristata (Mill.)
Ononis spinosa (L.)
Psoralea bituminosa (L.) [Bituminaria b.]
Spartium junceum (L.)
Tetragonolobus purpureus (Moench) [Lotus t. (L.)]
Trifolium alpestre (L.)
Trifolium campestre (Schreb.)
Trifolium dubium Sibthr.)
Trifolium purpureum (Lois.)
Trifolium repens (L.)
Trifolium stellatum (L.)
Trifolium uniflorum (L.)
vicia benghalensis (L.)
Vicia cracca (L.)
Vicia onobrychioides (L.)
Vicia pinetorum (Boiss. & Spr.)
Vicia sativa (L.)

Liliaceae

Fritillaria graeca (Boiss. & Sprun.)
Fritillaria obliqua (Ker-Gawler)
Gagea graeca (L.)
Gagea peduncularis (J. & Presl.)
Gagea villosa (M. Bieb.)
Lilium albanicum (Gris.) [L. carniolicum (Bern. ex Koch)]
Lilium candidum (L.)
Lilium chalcedonicum (L.)
Lilium martagon (L.)
Tulipa australis (Link) [T. sylvestris (L.)]
Tulipa hageri (Held.)

Linaceae

Linum bienne (Mill.) [L. angustifolium]
Linum elegans (Sprun.)
Linum hirsutum (L.)
Linum leucanthum (Boiss & Sprun.)
Linum perenne (L.) [ssp. alpinum (Jacq.)]

Loranthaceae

Loranthus europaeus (Jacq.)
Viscum album (L.)

Lythraceae

Lythrum junceum (Banks & Sol.)

Malvaceae

Alcea pallida (Willd.)
Lavatera bryoniifolia (Mill.)
Lavatera cretica (L.)
Lavatera trimestris (L.)
Malva sylvestris (L.)
Tilia europaea (L.) [T. vulgaris (Heyne)]

MARCHANTIOPHYTA (ΛΕΙΧΗΝΕΣ)

Melanthiaceae

Veratrum album (L.)
Veratrum nigrum (L.)

Moraceae

Ficus carica (L.)

Morinaceae

Morina persica (L.) [M. graeca (Jaub. & Spach)]

Myrtaceae

Myrtus communis (L.)

Oleaceae

Fraxinus ornus (L.)
Olea europaea (L.)
Philyrea latifolia (L.)

Onagraceae

Epilobium alsinifolium (Vill.),Epilobium angustifolium (L.)
Epilobium collinum (C.C. Gmel.)
Epilobium dodonaei (Villars)
Epilobium hirsutum (L.)
Epilobium obscurum (Schreb.)
Epilobium tetragonum (L.)

Orchidaceae

Aceras anthropophorum (L.)
Anacambtis pyramidalis (L.)
Barlia robertiana (Loisel)
Cephalanthera longifolia (L.)
Cephalanthera rubra (L.)
Corallorhiza trifida (Cât.)
Dactylorhiza romana (Sebast.)
Dactylorhiza saccifera (Brong.)
Dactylorhiza sambucina (L.)
Dactylorhiza smolicana (B.&E. Will.)
Epipactis
Gymnadenia conopea (L.)
Limodorum abortivum (L.)
Neotinea maculata (Desf.)[Orchis intacta (Link)]
Neottia cordata (L.)
Neottia nidus avis (Rich.)
Neottia ovata (L.) [Listera o. (L.)]
Ophrys
Orchis fragrans (Poll.)
Orchis italica (Poir.)
Orchis lactea (Poir.)
Orchis mascula (L.) [ssp. O. pinetorum (Boiss. & Kot.)]
Orchis pallens (L.
Orchis papilionacea (L.)
Orchis pauciflora (Ten.)
Orchis provincialis (Balb.)
Orchis quadripunctata (Cirillo ex Ten.)
Orchis tridentata (Scop.)
Platanthera chlorantha (Cust.)
Serapias orientalis (Greuter)
Serapias vomeracea (N.L. Burm.)

Orobanchaceae

Orobanche alba (Stephan ex Willd.)
Orobanche crenata (Forssk.)
Orobanche major (L.)
Orobanche ramosa (L.)
Orobanche sanguinea (Presl)

Oxalidaceae

Oxalis pes-caprae (L.)

Paeoniaceae

Paeonia mascula ssp. Hellenica (Tzan.)

Papaveraceae

Corydalis blanda (Orph. & Heldr.) ssp. parnassica
Corydalis bulbosa (L.)
Corydalis solida (L.) [C. densiflora (P. Presl)]
Fumaria capreolata (L.)
Fumaria officinalis (L.)
Glaucium flavum (Grantz)
Papaver argemone (L.) ssp. nigrotinctum (Fedde)
Papaver rhoeas (L.)
Papaver somniferum (L.)

Pinaceae

Abies cephalonica (Loudon)
Pinus halepensis (Mill.)
Pinus heldreichii (H. Christ)
Pinus nigra (Arnold)
Pinus pinea (L.)
Pinus sylvestris (L.)

Plantaginaceae

Plantago afra (L.)
Plantago alpina (L.)
Plantago lagopus (L.)
Plantago lanceolata (L.)
Plantago major (L.)
Plantago media (L.)

Platanaceae

Platanus orientalis (L.)

Plumbaginaceae

Acantholimon androsaceum (Boiss.) [A. ulicinum, A. echinus]
Plumbago capensis (Lam.)

Poaceae (Gramineae)

Aegilops triuncialis (L.)
Arundo donax (L.)
Avena sativa (L.)
Briza humilis (M. Bieb.)
Briza maxima (L.)
Briza humilis (M. Bieb.)
Cynodon dactylon (L.)
Cynosurus effusus (Link)
Lamarckia aurea (L.)
Τriticum durum (L.)

Polygalaceae

Polygala nicaeensis (Koch)
Polygala venulosa (Sm.)

Polygonaceae

Polygonum aviculare (L.)
Rumex acetosa (L.)
Rumex acetosella (L.)
Rumex alpinus (L.)
Rumex bucephalophorus (L.)
Rumex longifolius (DC.)
Rumex tingitanus (L.)

Polypodiaceae

Polypodium vulgare (L.)

Portulacaceae

Portulaca oleracea (L.)

Primulaceae

Anagallis arvensis (L.)
Cyclamen graecum (Link)
Cyclamen hederifolium (Aiton) [C. neopolitanum]
Cyclamen persicum (Mill.)
Lysimachia atrpurpurea (L.)
Lysimachia punctata (L.)
Lysimachia serpyllifolia (Schreb.)
Primula veris (L.)

Pteridaceae

Adiantum capillus Veneris (L.)
Allosorus pteridioides (Reich.)

Punicaceae

Punica granatum (L.)

Pyrolaceae

Moneses uniflora (L.) [Pyrola uniflora]
Monotropa hypopytis (L.)
Orthilia secunda (L.) [Pyrola secunda]
Pyrola chlorantha (Scwartz)

Rafflesiaceae

Cytinus hypocistis (L.)

Ranunculaceae

Anemone blanda (Schott & Kotschy)
Anemone coronaria (L.) alba
Anemone coronaria (L.) cyanea
Anemone coronaria (L.) phoenicea
Anemone pavonina (Lam.)
Aquileria ottonis ssp. amaliae (Heldr. ex Boiss.)
Caltha palustris (L.)
Clematis cirrhosa (L.)
Clematis flammula (L.)
Consolida ajacis (L.) [Delphinium ajacis (L.)]
Consolida hispanica (Willk. ex Costa) [C. orientalis (J. Gay)]
Consolida tenuissima (Sm.) [Delphinium tenuissimum (Sm.)]
Delphinium fissum (Waldst. & Kit.)
Delphinium hellenicum (Pawł)
Delphinium peregrinum (L.)
Delphinium staphisagria (L.)
Helleborus cyclophyllus (Boiss.)
Nigella arvensis (L.) [ssp. brevifolia (Strid)]
Nigella damascena (L.)
Ranunculus acris (L.)
Ranunculus brevifolius (Ten.)
Ranunculus ficaria (L.)

Resedaceae

Reseda alba (L.)
Reseda lutea (L.)
Reseda luteola (L.)

Rhamnaceae

Paliurus spina-christi (Mill.)[Rhamnus paliurus (L.)]
Rhamnus frangula (L.) [Frangula alnus (Mill.)]
Rhamnus lycioides ssp. graeca (Boiss. & Reut.)
Rhamnus lycioides ssp. oleoides (L.)
Ziziphus jujuba (Mill.)

Rosaceae

Agrimonia eupatoria (L.)
Aremonia agrimonoides (L.)
Cotoneaster integerrimus (Medik.)
Cotoneaster tomentosus (Aiton)
Crataegus monogyna (Jacq.)
Crataegus orientalis (Pall. ex Bieb.)
Crataegus oxyacantha (L.)
Filipendula vulgaris (Moench)
Fragaria vesca (L.)
Geum urbanum (L.)
Potentilla aurea (L.)
Potentilla deorum (Bois. & Heldr.)
Potentilla kionaea (Halácsy)
Potentilla micrantha (Ram. ex DC.)
Potentilla multifida (L.)
Potentilla recta (L.)
Potentilla reptans (L.)
Potentilla speciosa (Willd) [P. poetarum (Boiss. & Spr.)]
Prunus cerasifera (Ehr.) ssp. divaricata (Leb.)
Prunus cerasus (L.)
Prunus cocomilia (Ten.)
Prunus dulcis (Mill.)
Prunus mahaleb (L.)
Prunus prostrata (Lebill.)
Prunus spinosa (L.) ssp. dasyphylla (Schur)
Prunus webbii (Spach)
Pyracantha coccinea (M. Roem.)
Pyrus cydonia (Miller) [C. oblonga (Miller)]
Pyrus spinosa (L.) [P. amygdaliformis (Vill.)]
Rosa arvensis (Huds.)
Rosa gallica (L.)
Rosa pendulina [R. alpina (L.)]
Rosa pendulina [R. alpina (L.)]
Rosa sempervirens (L.)
Rosa turcica (Rouy)
Rubus caesius (L.)
Rubus canescens (DC.)
Rubus idaeus (L.)
Rubus sanctus (Schreb.) [R. ulmifolius]
Sanguisorba minor (Scop.)
Sarcopoterium spinosum (L.)
Sorbus graeca (Spach)

Rubiaceae

Asperula arcadiensis (Sims)
Asperula buassieri (Heldr. ex Boiss.)
Asperula purpurea (L.)
Galium aparire (L.)
Galium mollugo (L.)
Galium verum (L.)
Putoria calabrica (L.F.)
Rubia peregrina (L.)
Rubia tinctorum (L.)
Sherardia arvensis (L.)
Valantia hispida (L.)

Rutaceae

Ruta chalepensis (L.)

Salicaceae

Populus alba (L.)
Populus nigra ssp. caudina (Ten.)
Salix alba (L.)

Santalaceae

Osyris alba (L.)

Sapindaceae

Acer pseudoplatanus (L.)
Aesculus hippocastanum (L.)

Saxifragaceae

Saxifraga carpetana ssp. graeca (Boiss. & Heldr.)
Saxifraga exarata ssp. (Vill.)
Saxifraga heyfeellii (Schott) [rotundifolia]
Saxifraga marginata (Stern.)
Saxifraga rotundifolia ssp. chrysospleniifolia (Boiss.)
Saxifraga sarttorii (Heldr.) [S. scardica (Criseb.)]
Saxifraga sempervivum (C. Coch)
Saxifraga sibthorpii (Boiss.) [Cymbalariella s. (Nappi)]

Scrophulariaceae

Bellardia trixago (L.)
Euphrasia officinalis (L.) [Eu. rostkoviana (Hayne)]
Parentucellia latifolia (L.)
Parentucellia viscosa (L.)
Pedicularis friderici-augusti (Tomm.)
Pedicularis graeca (Bunge) [P. rupestris (Boiss. & Orph.)]
Rhinanthus minor var. parnassicus (Boiss. & Held.) [R. pudescens (Stern.)]
Rhinanthus pindicus (Stern.)
Scrophularia canina (L.) [ssp. bicolor (Sibth. & Sm.)]
Scrophularia lucida (L.)
Scrophularia peregrina (L.)
Scrophularia sambucifolia (L.)
Scropularia heterophylla (Willd.)
Verbascum acaule (Bory & Chaub.)
Verbascum boissieri (Boiss.)
Verbascum undulatum (Lam.)

Smilaceae

Smilax aspera (L.)

Solanaceae

Atropa belladona (L.)
Datura metel (L.) [D. inoxia (Miller)]
Datura stramonium (L.)
Hyoscyamus albus (L.)
Hyoscyamus niger (L.)
Nicotiana glauca (Graham)
Solanum elaeagnifolium (Cav.)
Solanum luteum (Miller)
Solanum nigrum (L.)

Styracaceae

Styrax officinalis (L.)

Tamaricaceae

Tamarix africana (Poir.) [T. hampeana]

Taxaceae

Taxus baccata (L.)

Thymeleaceae

Daphne oleoides (Schreb.)
Thymelaea hirsuta (L.)
Thymelaea tartonraira (L.)

Typhaceae

Thypha domingensis (Pers.)

Ulmaceae

Ulmus campestris (L.)

Umbelliferae

Bupleurum fruticosum (L.)
Chaerophyllum hirsutum (L.)
Conium maculatum (L.)
Daucus carotta (L.)
Eryngium amethystinum (L.)
Eryngium campestre (L.)
Ferula communis (L.)
Foeniculum vulgare (Mill.)
Heracleum sphondylium (L.) [ssp. pyrenaicum (Lam.)]
Lagoecia cuminoides (L.)
Laserpitium siler (L.)
Oenante pimpineloides (L.)
Orlaya grandiflora (L.)
Peucedanum officinale (L.)
Pimpinella anisum (L.)
Scandix australis (L.)
Smyrnium olusatrum (L.)
Smyrnium rotundifolium (D.C.)
Thapsia villosa (L.)
Tordylium apulum (L.)

Urticaceae

Parietaria judaica (L.) [P. diffusa, P. officinalis]
Urtica dioica (L.)
Urtica pilulifera (L.)

Valerianaceae

Centranthus calcitrapae (L.)
Centranthus ruber (L.)
Valeriana tuberosa (L.)
Valerianella echinata (L.)
Valerianella hirsutissima (Link.)
Valerianella orientalis (Schlecht.)

Verbenaceae

Aloysia tripfylla (Britton) [Lippia citriodora (Kunth)]
Verbena officinalis (L.)

Veronicaceae

Cymbalaria microcalyx (Boiss.)
Digitalis ferruginea (L.)
Digitalis grandiflora (Miller)
Digitalis laevigata (Wald. & Kit.) [ssp. graeca (Werner)]
Gratiola officinalis (L.)

Kickxia elatine (L.) [ssp. sieberi (Arc.)]
Linaria macedonica (Gries.) [L. dalmatica (L.)]
Linaria pelisseriana (L.)
Linaria peloponnesiaca (Boiss. & Heldr.)
Linaria simplex (Willd.)
Linaria triphylla (L.)

Misopates orontium (L.)
Veronica anagallis-aquatica (L.)

Veronica cymbalaria (L.)
Veronica glauca (SM.)
Veronica serpyfollia ssp. humifusa (Dicks.)

Violaceae

Viola delphinantha (Boiss.)
Viola euboea (Hal.)
Viola graeca (W. Becker)
Viola hymettia (Boiss. & Held.)
Viola mercurii (Orph. ex Xal.)
Viola poetica (Boiss. & Sprun.)
Viola striis-notata (J. Wag.)
Viola tricolor (L.)

Zygophylaceae

Tribulus terrestris (L.)