Βουνά της Ελλάδος | Mountains of Greece

 

Περιδιαβάζοντας στα αρχαία ελληνικά κείμενα, εντυπωσιαζόμουν πάντα για τη σπανιότητα και το ανάστατο των αναφορών στα βουνά. Λίγες πληροφορίες σώζονται σε έργα των αρχαίων Ελλήνων για κάθε ένα από τα ελληνικά όρη ξεχωριστά, παρά τη μεγάλη σημασία που έδινε η αρχαία μυθολογία για πολλά απ’ αυτά, και παρ’ ότι οι αρχαίοι συγγραφείς τόσο διεξοδικά όσο κι ορθολογικότατα ερεύνησαν τη φύση και τα πολλά ζητήματά της.

Τούτο είναι η αίτια, ίσως, ότι κανείς από τους Νεοέλληνες μελετητές δεν προσπάθησε να ανασυγκροτήσει συστηματικά και να διερευνήσει κριτικά το σώμα των αρχαίων πληροφοριών για τα περισσότερο σημαντικά ελληνικά βουνά, αλλά σίγουρα κι ο λόγος εξαιτίας του οποίου οι σχετικές αναφορές σε βιβλία, μελέτες και διαδικτυακούς τόπους είναι σχεδόν πάντα ατελείς, αποσπασματικές, και καθόλου σπάνια λανθασμένες.

Εκκινώντας από δύο αφετηρίες, αφενός από την επιτόπια εξέταση αρκετών από τα ελληνικά όρη μέσω της ορειβασίας, κι αφετέρου από τη μελέτη, με σκοπό τη μάθηση και την απόλαυση, που διεξάγω εδώ και χρόνια περί των απόψεων των αρχαίων Ελλήνων για τη φύση γενικά,  τη χλωρίδα και την πανίδα, για τα φαρμακευτικά βότανα όπως καταγράφονται στις αρχαίες ελληνικές πηγές, καθώς και για τις θεμελιώσεις καθενός τέτοιου θέματος στα ξεχωριστά πλαίσια της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, ιατρικής, φαρμακολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας και λογοτεχνίας, σκέφτηκα να επιχειρήσω, με βάση τα αρχαία κείμενα, τη συγκρότηση ενός προσώπου για καθένα απ’ όσα βουνά έχω τη δύναμη και τον χρόνο να διεξάγω την καθόλου εύκολη ούτε απλή, σχετική έρευνα. Η συγγραφή αυτών των εικονογραφημένων μελετών μου βέβαια είναι κοπιώδης και αργή, οπότε τα άλμπουμ θα δημοσιοποιούνται σιγά-σιγά.

Και επειδή ο τρόπος μου στον χώρο του Λόγου δεν είναι η καθαρή επιστήμη αλλά η διήγηση συνδυασμένη με τη μελέτη, συνοδεύω τα σχετικά άλμπουμ με την προσωπική μου αφηγηματική και φωτογραφική απόγευση μέσω της ορειβασίας για τη φύση καθενός από τούτα τα βουνά, για τον μόχθο που απαιτείται να τα προσεγγίσεις πολλαπλά, για την γνώση όσο και την απόλαυση που μόνο η προσωπική επαφή μαζί τους μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο, αν τα αντιμετωπίσει κανείς όχι σαν χώμα και πέτρα, μα σαν εκείνο που πράγματι είναι σε σχέση με τον ελληνικό λαό: ιδιοπρόσωπες φυσικές και ιστορικές οντότητες.